Kuszálik Péter
Igaz Szó 1953–1962

 

       bibliográfiák   » Igaz Szó 1953–1962
    év 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z más  
  törzsanyag (műfaj szerint)  
  illusztrációk (műfaj szerint)  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  36 tétel lapozás: 1-30 | 31-36

| észrevételeim
   vannak


Bírálat = Bajor Andor: A valóságszemlélet és a költői igényesség kérdéséhez. /krit/ 160-165. p. [zu: Létay Lajos: Új világ épül c. verseskötete] 1953. jún-júl. (1. évf. 1-2. sz.) ;

Könyvekről = Bajor Andor: Hazánk magyar költői (Versantológia, Buk., 1953). /kvism/ 111-118. p. 1954. jan. (2. évf. 1. sz.) ;

Jegyzetek = Bajor Andor: Jegyzetek Szemlér Ferenc költői módszeréről. /tan/ 91-96. p. 1954. márc.-ápr. (2. évf. 2. sz.) ;

Bajor Andor: Nikifor elvtárs nem haragszik. /szatíra/ 73-76. p. 1954. ápr.-máj. (2. évf. 3-4. sz.) ;

Jegyzetek = Papp Ferenc: A szatíra pozitív hőséről. /tan/ 164-167. p. [zu: Robotos Imre, Bajor Andor, Szász János, Máthé Ernő, Hajdu Zoltán; lásd még: Robotos Imre: Irodalmi vitáink erkölcsi komolyságáért. , Jegyzetek = Robotos Imre: Szatíra és valóság. ] 1954. jún. (2. évf. 5-6. sz.) ;

Pintye Gligor. Román népballada. F: Bajor Andor. 29-34. p. 1955. márc. (3. évf. 3. sz.) ;

Bajor Andor: Stílusparódiák: (1.) Hogyan fordítanák le egyes műfordítóink Eminescu altatódalát az Álmos kicsiny madársereg c. verset?) = „Gréda József”: Madarak éjjel mit csinálnak + „Székely János”: Egy árva madár andalogva… + „Gergely Sándor”: Káka tövén a bak réce. + „Majtényi Erik”: Csak a kismadár nem éber… + „Marton Lili”: A kedves kis verebecskék… (2.) Tanulmányminta haladó hagyományainkhoz: Cirinyáki Mór a költő és a gondolkodó. 43-46. p. 1955. ápr. (3. évf. 4. sz.) ;

Bajor Andor: Stílusparódiák. 46–49. p. („Szabó Gyula”: Már minálunk, babám… /próza/ 46–47. p. + „Kányádi Sándor”: Vidám bánkódó. /v/ 47–48. p. + „Fodor Sándor”: Bogyószedés. /próza/ 48–49. p.) /próza/ + /v/+ /próza/ 1955. szept. (3. évf. 9. sz.) ;

Fórum = Molter Károly: Bánatunk a humorért. /kvism/ 109-111. p. [Bajor Andor: Kerek perec] 1955. nov. (3. évf. 11. sz.) ;

Élet és irodalom = Földes László: A párt harcának új krónikásai. /cikk/ 62-64. p. [zu: Bajor Andor, Sütő András, Huszár Sándor, Panek Zoltán, Fodor Sándor, Szabó Gyula, Papp Ferenc, Nagy István, Kovács György, Asztalos István] 1955. dec. (3. évf. 12. sz.) ;

Fórum = Bajor Andor: A jelenről – a jelen hangján. /vita/ 78-81. p. [a költészetről; zu: Székely János, Márki Zoltán, Majtényi Erik] 1956. jan. (4. évf. 1. sz.) [jan.-dec.: folyamatos oldalszámozás] ;

Élet és irodalom = Marosi Péter: Hét év (Irodalomtörténeti jegyzetek mai irodalmi kérdésekről). 881-905. p. [„1949-ben alakult meg az RNK írószövetsége, melynek egyenlő jogú tagjai lettek a hazai magyar írók is”. zu: Asztalos István, Bajor Andor, Balla Károly, Bonczos István, Fodor Sándor, Gagyi László, Hornyák József, Horváth István, Huszár Sándor, Kemény János, Kiss László, Kormos Gyula, Kovács Bálint, Kovács György, Molter Károly, Nagy Ilona, Nagy István, Panek Zoltán, Papp Ferenc, Sütő András, Szabó Gyula, Szabó István, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő, Szilágyi András, Tamás Gáspár, Tomcsa Sándor] 1956. jún. (4. évf. 6. sz.) ;

Szemle = Bajor Andor: [az 50 éves] Horváth Imre köszöntése. 1708-1709. p. 1956. nov. (4. évf. 11. sz.) ;

Bajor Andor: A húsvéti nyúl. /próza/ 87-90. p. 1957. júl. (5. évf. 7. sz.) ;

Szemle = Lakatos Tibor: Eugen Jebeleanu: Válogatott versek. (Mvh., 1957; ford. Szemlér Ferenc, Bajor Andor, Majtényi Erik) /kvism/ 126-127. p. 1959. jan. (7. évf. 1. sz.) [félévenként folytonos oldalszámozás] ;

Ion Brad: Erdély. /lírai útirajz/ F: Bajor Andor. 610-614. p. 1959. okt. (7. évf. 10. sz.) [„számunk a román szocialista-realista irodalmárok legjobb alkotóit mutatja be” // a szerzők fényképével, életrajzi adataival meg kézjegyével] ;

Bajor Andor: Az igaz mesék mondója. /eml/ 465-466. p. Asztalos István halálára 457-466. p. [arcképe: 456* p.] 1960. márc. (8. évf. 3. sz.) ;

Bajor Andor: Az ország gazdái között. /cikk/ 12-14. p. A szocialista építés kiteljesítésének útján /összeállítás/ 3-24. p. 1960. júl. (8. évf. 7. sz.) ;

Bajor Andor: Sadoveanu köszöntése. /cikk/ 478-479. p. 1960. okt. (8. évf. 10. sz.) Sadoveanu emlékszám (az író fotója: 473* p.) ;

G. Topîrceanu: A két gólya. /v/ F: Bajor Andor. 569-570. p. 1960. okt. (8. évf. 10. sz.) Sadoveanu emlékszám (az író fotója: 473* p.) ;

Szemle = n. p. [Nagy Pál]: Bajor Andor: Egy bátor egér viszontagságai. (Buk., 1960) /kvism/ 152-153. p. 1961. jan. (9. évf. 1. sz.) ;

Fórum = Hajdu Győző: Így írok én – Bajor Andor arcképéhez. /portré/ 599-602. p. 1961. ápr. (9. évf. 4. sz.) ;

Bajor Andor: Doftana. /cikk/ 671-673. p. 1961. máj. (9. évf. 5. sz.) [Az RKP megalakulásának 40. évfordulója] ;

Bajor Andor: Stílusparódiák. (versek) = „Jancsik Pál”: Építők között. 83-84. p. + „Lászlóffy Csaba”: Az ifjú. 84. p. + „Szilágyi Domokos”: Tavasz. 85. p. + „Lászlóffy Aladár”: Picassóhoz. 86. p. + „Veress Zoltán”: Hegytetőn. 87. p. 1961. júl. (9. évf. 7. sz.) ;

Bajor Andor: Épül az ország. /riport/ 228-234. p. 1961. aug. (9. évf. 8. sz.) ;

Szemle = Polgár István: George Topârceanu: Egy kicsi tücsök balladája. [F: Bajor Andor] (Buk., 1960) /krit/ 464-467. p. 1961. szept. (9. évf. 9. sz.) ;

Bajor Andor: Stílusparódiák. [egy teljes lapszám paródiája – rovatok, tördelés!] „Hajdu Győző”: Árbockosarunk gyümölccsel van teli. 963-964. p.; „Szemlér Ferenc”: Rajoni kultúrverseny. 964-965. p.; „Nagy István”: Egy kis terepszemle. 964-965. p.; „Székely János”: Az Oncsászai csontbarlangban. 967-968. p.; „Sütő András”: A Gül Baba brigád. 968-970. p. [a Sütő-bibliográfia tételszáma: S02502]; „Franyó Zoltán”: Szerelmes dalok. Az öt világrész szerelmes versei c. most készülő műfordítás-kötetből. = Óegyiptomi szerelmes vers (Amenhotep idejéből) + Japán szerelmes vers (Yorimoto sogun idejéből) + Eszkimó szerelmes vers (i. e. 22-ből, mikor éhínség lehetett) + Beduin szerelmes vers (Abu Bekr kalifátusa idejéből) + Szerelmes vers a keresztes hadjáratok korából (állítólag Bouillon Gottfriedné írta, midőn azt hitte, hogy férje elveszett a csatában) + Pápua szerelmes vers (egy nagyobb ozsonna idejéből) + Skót ballada Oroszlánszívű Richárd (mások szerint Földnélküli János korából). 970-972. p.; „Gagyi László”: Fejlődik erdőgazdálkodásunk. 972-973. p.; Anyag és adat = „Faragó József”: A megkerült kulacs. 973-974. p.; Könyvszemle = „Nagy Pál”: Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. 974-975. p.; „(n. p.) [Nagy Pál]”: Csehov: Összes művei. 975. p.; Vigyázó = „Farkas Dénes”: Szüret vagy cinkográfia? 975. p.; Árkádia. 976. p. 1961. dec. (9. évf. 12. sz.) [ünnepi szám; a szerzők / fordítók fényképével, rövid életrajzával és szignójával] ;

Írói jegyzetek = Bajor Andor: Különös könyvismertetés. /publ/ 109-110. p. 1962. jan. (10. évf. 1. sz.) [félévenként folytonos sorszámozással] ;

Írói jegyzetek = Bajor Andor: Késik a föld. /publ/ 228-229. p. 1962. febr. (10. évf. 2. sz.) ;

Írói jegyzetek = Bajor Andor: Élő sivatagok. /publ/ 413-414. p. 1962. márc. (10. évf. 3. sz.) ;

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2016
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék