Kuszálik Péter
Igaz Szó 1953–1962

 

       bibliográfiák   » Igaz Szó 1953–1962
    év 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z más  
  törzsanyag (műfaj szerint)  
  illusztrációk (műfaj szerint)  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  22 tétel lapozás: 1-22

| észrevételeim
   vannak


Kányádi Sándor: Békéért és barátságért + Nyár derekán. /v/ 9-10. p. 1953. aug. (1. évf. 3. sz.) ;

Kányádi Sándor: Az egykori cseléd. /v/ 37. p. 1954. aug. (2. évf. 8. sz.) ;

Kányádi Sándor: Látogatás Arany Jánosnál + Vigasztaló + Játék az Iza partján. /v/ 96-98. p. 1954. dec. (2. évf. 12. sz.) ;

Kányádi Sándor: Déva vára (A szelek birodalma + Illatok). + Máramarosban. /v/ 50-51. p. 1955. júl. (3. évf. 7. sz.) ;

Bajor Andor: Stílusparódiák. 46–49. p. („Szabó Gyula”: Már minálunk, babám… /próza/ 46–47. p. + „Kányádi Sándor”: Vidám bánkódó. /v/ 47–48. p. + „Fodor Sándor”: Bogyószedés. /próza/ 48–49. p.) /próza/ + /v/+ /próza/ 1955. szept. (3. évf. 9. sz.) ;

Fórum = Hajdu Győző: Kritikai jegyzetek – A pártos költői hitvallás és magatartás kérdéséhez. /cikk/ 96-105. p. [zu: Székely János, Kányádi Sándor, Jánky Béla, Páskándi Géza, Gréda József] 1955. nov. (3. évf. 11. sz.) ;

Élet és irodalom = Gálfalvi Zsolt: Költészet és pártosság /cikk/ 64-67. p. [Szabédi László, Kiss Jenő, Létay Lajos, Szabédi László, Szemlér Ferenc, Tompa László, Hajdu Zoltán, Majtényi Erik, Márki Zoltán, Szász János, Kányádi Sándor, Székely János, Horváth Imre, Horváth István] 1955. dec. (3. évf. 12. sz.) ;

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén + Vers a nyaralásról + Kóbor kutya. /v/ 19-20. p. 1956. jan. (4. évf. 1. sz.) [jan.-dec.: folyamatos oldalszámozás] ;

Fórum = Kacsó Sándor: Költészetünk színvonaláról. /vita/ 71-78. p. [zu: Szemlér Ferenc, Majtényi Erik, Hajdu Zoltán, Kiss Jenő, Salamon László, Szász János, Gréda József, Szabédi László, Tompa László, Bartalis János, Horváth Imre, Márki Zoltán, Bárdos B. Arthur, Székely János, Kányádi Sándor, Létay Lajos, Anavi Ádám, Bodor Pál, Jánky Béla; lásd még: Fórum = Marosi Péter: Miről énekelsz? ] 1956. jan. (4. évf. 1. sz.) [jan.-dec.: folyamatos oldalszámozás] ;

Fórum = Sütő András: Egy versolvasó megjegyzései. /vita/ 231-236. p. [zu: költészeti vita; Páskándi Géza, Vajda Gyula, Bodor Pál, Domahidi Gyula, Kányádi Sándor, Márki Zoltán, Székely János; vö: Fórum = Kacsó Sándor: Költészetünk színvonaláról. , Fórum = Marosi Péter: Miről énekelsz? ; a Sütő-bibliográfia tételszáma: G02930] 1956. febr. (4. évf. 2. sz.) ;

Kányádi Sándor: Albert Ernőnek Sepsiszentgyörgyre + Egy nyári éjszaka. /v/ 327-328. p. 1956. márc. (4. évf. 3. sz.) ;

Fórum = Gálfalvi Zsolt: Hangulat, érzelem, gondolat. Kányádi Sándor verskötetének margójára. /krit/ 375-379. p. 1956. márc. (4. évf. 3. sz.) ;

Kányádi Sándor: Nagyküküllő + Arany János kalapja. /v/ 526-528. p. 1956. ápr. (4. évf. 4. sz.) ;

Franyó Zoltán: A művész igaza. /portré/ 533-544. p. [zu: Nagy Imre festőművész; ill: a művész rajzai (545-556. p.): Önarckép + Antalffy Endre + Cukorgyári munkás + Gellért Sándor + Puskás Sándor + Kányádi Sándor + Márkos Albert + Portré + Akt + Színhely + Csibék + Önarckép.] 1958. ápr. (6. évf. 4. sz.) ;

Fordítók műhelye = Román népdalok. [bev. és ford.:] Kányádi Sándor. 50-57. p. (Kökényfának zöld levele… + Míg Horea uralkodott… + Szárítsd meg, Uram szárítsd meg… + Arra vágyom, szomjúhozom… + Amíg az erdőn bolyongtam… + Fenyő, miért hajladozol… + Zöld a levél a kökényfán… + Lejött a móc… + A „H” cellák dojnája + Neked, rózsám, a kakukk szól… + Minden virág kivirágzott…) 1959. jan. (7. évf. 1. sz.) [félévenként folytonos oldalszámozás] ;

Dan Deşliu: Felirat egy tó tükrére. /v/ F: Kányádi Sándor. 621-622. p. 1959. okt. (7. évf. 10. sz.) [„számunk a román szocialista-realista irodalmárok legjobb alkotóit mutatja be” // a szerzők fényképével, életrajzi adataival meg kézjegyével] ;

Fórum = Székely Erzsébet: Igényes költészetet a gyerekeknek. /cikk/ 882-890. p. [a Napsugár költői: Horváth Imre, Horváth István, Kányádi Sándor, Kemény János, Kiss Jenő, Létay Lajos, Majtényi Erik, Marton Lili, Márki Zoltán, Veress Zoltán, Szilágyi Domokos, Tamás Mária, Jancsik Pál] 1960. dec. (8. évf. 12. sz.) ;

Ion Bănuţă: Világok mezsgyéjén (Tó és folyó + Világok mezsgyéjén + Köszöntő). /v/ F: Kányádi Sándor. 13-16. p. 1961. jan. (9. évf. 1. sz.) ;

Vigyázó = Farkas Dénes: Új költő? /cikk/ 637-638. p. [a Napsugár jún. száma Kónya Gábortól (Kányádi Sándor álneve!) közöl verset – „íme, a szerkesztőségnek arra is jut ideje és ereje, hogy új költőket fedezzen fel és neveljen irodalmunknak”. // Nota bene: Farkas Dénes is álnév (először 1958 októberében találkozunk a nevével!); Székely János azután választotta ezt a nevet, hogy Sütő András ’megdorgálta őt’ (vö. Sütő András: Idegen életek küszöbén. Tűnődés magunk felett. , Fórum = Izsák József: Költészetünk időszerű kérdéseiről. , Fórum = Székely János: A valóság kötelez. Önvizsgálat és felismerés. 821-828. p. ). // Lásd még: Vigyázó = Farkas Dénes: Ismét egy új költő. .] 1961. okt. (9. évf. 10. sz.) ;

Kányádi Sándor: Udvarunkon öreg gerenda… /v/ 926. p. 1961. dec. (9. évf. 12. sz.) [ünnepi szám; a szerzők / fordítók fényképével, rövid életrajzával és szignójával] ;

Vigyázó = Farkas Dénes: Ismét egy új költő. /krit/ 145-146. p. [Gáspár Árpád verse, in: Utunk, 1961. dec. 22. // Az írás címe a korábbi cikkre utal (vö. Vigyázó = Farkas Dénes: Új költő? ). „Kiderült, hogy Kónya Gábor egyik fölöttébb ismert és megbecsült költőnk alkalmilag választott álneve”. (= Kányádi Sándor)] 1962. jan. (10. évf. 1. sz.) [félévenként folytonos sorszámozással] ;

Mezsgyétlen ország /versösszeállítás/ = Kányádi Sándor: Nincs határkő. + Csávossy György: Köszöntlek, föld! + Ion Brad: Az agronómus. F: Székely János. + Jancsik Pál: Sorok egy őszi faluról. 637-640. p. 1962. máj. (10. évf. 5. sz.) ;

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2016
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék